Skip to content

Stichting Ervaringsdeskundigen:

onze ervaring uw expertise

Bent u een professional in het sociaal- zorg of veiligheidsdomein en heeft u in uw werk te maken met slachtoffers, plegers en andere betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wilt u uw hulpverlening en beleid beter laten aansluiten op de leefwereld van betrokkenen en expertise ontwikkelen op basis van kundige herstelverhalen?

Delen van kennis voor
passend beleid en zorg

Professionals geven aan het soms lastig te vinden om huiselijk geweld en kindermishandeling (vroegtijdig) te signaleren en bespreekbaar te maken. Als professional staat u regelmatig voor uitdagende situaties waarin u moet inspelen op onveilige omstandigheden. Het is begrijpelijk dat het soms moeilijk kan zijn om op de juiste manier te reageren of te handelen.

Door inzet van onze kundige herstelverhalen en kennisoverdracht, zal uw hulpverlening beter aansluiten bij de leefwereld van betrokkenen. Samen zorgen wij ervoor dat geweld sneller wordt gesignaleerd, handelingsverlegenheid bespreekbaar wordt en passende hulpverlening wordt ingezet.

Direct hulp nodig?

Ervaringsdeskundigen.nl ondersteunt uitsluitend professionals in de aanpak van huiselijk geweld.

Bent u slachtoffer, pleger of maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met VeiligThuis.nl.

Dienstverlening / aanbod:

Totstandkoming

Stichting ervaringsdeskundigen is ontstaan vanuit het landelijk programma: ”Geweld hoort nergens thuis.” Geweld hoort nergens thuis is overgegaan in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de betrokken ervaringsdeskundigen hebben zich verenigd in stichting ervaringsdeskundigen. Wij nemen deel aan het landelijk projectteam ervaringsdeskundigen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Maatwerk bieden aan maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen

Wij geven voorlichting, ondersteunen bij (meldcode-)trainingen en zijn sparingspartner bij complexe casuïstiek. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: partnergeweld, geweld tegen ouderen, victim blaming, handelingsverlegenheid, en gevolgen van trauma en culturele achtergronden.

Daarnaast adviseren wij organisaties, ketenpartners en beleidsmakers over een werkende aanpak tegen geweld, zodat hulpverlening steeds beter aansluit bij de leefwereld van betrokkenen. Wij werken o.a. samen met politie, artsen, aandachtsfunctionarissen van ziekenhuizen, projectleiders uit landelijk programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’, beleidsadviseurs, professionals van Veilig Thuis, jongerenwerkers  etc. 

Wat anderen zeggen over Stichting Ervaringsdeskundigen:

Maria vertelt haar levensverhaal op duidelijke en gestructureerde wijze. Haar verhaal maakt veel indruk bij alle deelnemers, maar dankzij Maria haar manier van vertellen en open houding durft iedereen zijn vragen te stellen zonder dat het ongemakkelijk wordt. Het is een waardevolle bijdrage geweest aan onze scholingsdag.
Cynthia Kaak
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld Noordwest ziekenhuisgroep
Als ervaringsdeskundige kan je als geen ander aan geven wat het met hen doet! Tip van hen is dat je voorzichtig moet zijn met wat je belooft en wat je zegt!! Op het moment als er hulp wordt gevraagd door een slachtoffer, een luisterend oor heel fijn is voor hen. Deze tips en constatering neem ik mee.
Politie Alkmaar
Tijdens de kwaliteitsdagen voor de medewerkers van de politie Alkmaar in het 2e kwartaal van 2023, hebben we het slachtoffer centraal willen stellen in de verschillende presentaties en workshops. We hebben het absoluut goed voor met slachtoffers in het algemeen maar zeker die van van huiselijk geweld, ouder-kind geweld, stalking, eergerelateerd, geweld etc. Maar ook wij doen het niet altijd goed. Daarom wilden wij leren van de verhalen en ervaringen van de ervaringsdeskundigen. We hebben op deze dagen prima ondersteuning verkregen van de medewerkers van het team ervarings-deskundigen. Zij wisten met emotie hun persoonlijke en aangrijpende verhaal onder de aandacht te brengen van een grote groep politiemedewerkers. Doel was om te leren van de verhalen van deze vrouwen. Daar zijn we achteraf beschouwend zeker in geslaagd. Bedankt!
Politie Alkmaar
Veilig Thuis heeft enkele keren gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigen. Hun verhalen en ervaringen zijn waardevol om het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit een ander perspectief te bekijken. Bijvoorbeeld doordat zij hun ervaringen delen bij congressen of trainingen voor professionals. Of door mee te lezen met beleidsstukken en daarop te adviseren. Ook hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt aan een artikel voor de krant. Door hun persoonlijke verhaal toe te voegen aan beleid en strategie zetten we een krachtig verhaal neer, kunnen professionals beter begrijpen wat mensen nodig hebben als zij te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.
Veilig Thuis

Organisaties waar Stichting Ervaringsdeskundigen al mee samenwerkt:

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Als u behoefte heeft aan begeleiding, advies of een klankbord, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed getraind in het omgaan met complexe situaties en kunnen u ondersteunen bij het vergroten van uw professionele vaardigheden.

Totstandkoming

Stichting ervaringsdeskundigen is ontstaan vanuit het landelijk programma: ”Geweld hoort nergens thuis.” Geweld hoort nergens thuis is overgegaan in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de betrokken ervaringsdeskundigen hebben zich verenigd in stichting ervaringsdeskundigen. Wij nemen deel aan het landelijk projectteam ervaringsdeskundigen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid.