Skip to content

Ons aanbod

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U kunt behoefte hebben aan persoonlijke ervaringen en tips over hoe u mensen en kinderen beter kunt bijstaan bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij trainingen zoals meldcodetraining of lezen wij graag mee bij beleidsdocumenten of werkprocessen inzake huiselijk geweld.

Onze ervaringsdeskundigen zijn professionele, opgeleide gespreks-sparringpartners met allen eigen (culturele) achtergronden, drijfveren en kernboodschappen. Wij hebben expertise om alle vormen van geweld bespreekbaar te maken, zoals partnergeweld, ouder-geweld en kindermishandeling.

Hierbij komen thema’s als victim blaming, culturele achtergrond, handelingsverlegenheid, gevolgen van trauma, en werkende interventies uitgebreid aan bod. Vooraf wordt er met u afgestemd welke behoeften er zijn. Zodat wij kunnen zorgen voor een optimaal resultaat en een werkende aanpak.

Wat wij doen:

Geven van voorlichting

Ondersteunen van meldcodetrainingen

Spreken op symposia, events en vakdagen

Adviseren van beleidsmakers

Beleidsontwikkeling

Ondersteunen van onderzoek en mediabekendheid

Ondersteunen van casuïstiek

Staat uw hulpvraag, idee of wens er niet bij? Mail dan naar contact@ervarings-deskundigen.nl

Praktijkvoorbeelden dienstverlening:

Veilig Thuis wil hun beleid graag herschrijven. Zij bellen onze stichting met de vraag of wij het beleid willen toetsen aan onze praktijkervaringen. Op deze manier kan Veilig Thuis met een aanbod komen dat ook aansluit bij de belevingswereld van mensen die leven in een zeer onveilige thuissituatie en bang zijn om daaruit te ontsnappen. 4 van onze ervaringsdeskundigen kijken mee en geven input! Deze input is ook terug te zien in het definitieve beleid.

Praktijkvoorbeeld 1

Tijdens een congres geeft een verpleegkundige aan dat zij een trombosebeen aan het verbinden was van een jonge man. Terwijl zij dit deed, constateerde zij oude en nieuwe wonden op het andere been van de jongen. Zij weet zich geen goed raad met de situatie, maakt haar werk af en meld de situatie aan de behandelend arts.

De ervaringsdeskundige is zelf regelmatig in het ziekenhuis geweest als gevolg van de mishandelingen thuis en kan samen met de verpleegkundige de situatie nalopen en met de wet meldcode in het achterhoofd uitspelen hoe de deze situatie in de toekomst aangepakt zou kunnen worden. De andere aanwezigen gaven ook hun input. De verpleegkundige, die hier best van wakker had gelegen, voelde dat zij nu meer kennis en vertrouwen had om dit in de toekomst bespreekbaar te maken.

Praktijkvoorbeeld 2

Tijdens een bijeenkomst benoemd 1 van de aanwezigen een vermoeden van seksueel misbruik bij een jong meisje. Het meisje had per ongeluk in haar broek gepoept en de verzorger had haar uitgekleed en gewassen. Toen ouders hun kind kwamen ophalen werden ze boos omdat de verzorger zonder hun toestemming hun kind had uitgekleed en gewassen en zij dreigden met aangifte. De verzorger heeft toen niets meer gedaan met de signalen die hij had gezien.

In deze situatie spelen veel vragen en emoties:
• Heeft de verzorgen inderdaad een wet overtreden?
• Welke belangen wegen nu zwaarder? Die van het kind of de ouders?
• Welke stappen had de verzorger wel kunnen zetten?
• Welk gesprek had hij kunnen voeren met het kind?

Ook hier geeft de ervaringsdeskundige advies en ondersteuning voor de toekomst.

Organisaties waar Stichting Ervaringsdeskundigheid al mee samenwerkt:

Wat anderen zeggen over Stichting Ervaringsdeskundigen:

Maria vertelt haar levensverhaal op duidelijke en gestructureerde wijze. Haar verhaal maakt veel indruk bij alle deelnemers, maar dankzij Maria haar manier van vertellen en open houding durft iedereen zijn vragen te stellen zonder dat het ongemakkelijk wordt. Het is een waardevolle bijdrage geweest aan onze scholingsdag.
Cynthia Kaak
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld Noordwest ziekenhuisgroep
Als ervaringsdeskundige kan je als geen ander aan geven wat het met hen doet! Tip van hen is dat je voorzichtig moet zijn met wat je belooft en wat je zegt!! Op het moment als er hulp wordt gevraagd door een slachtoffer, een luisterend oor heel fijn is voor hen. Deze tips en constatering neem ik mee.
Politie Alkmaar
Tijdens de kwaliteitsdagen voor de medewerkers van de politie Alkmaar in het 2e kwartaal van 2023, hebben we het slachtoffer centraal willen stellen in de verschillende presentaties en workshops. We hebben het absoluut goed voor met slachtoffers in het algemeen maar zeker die van van huiselijk geweld, ouder-kind geweld, stalking, eergerelateerd, geweld etc. Maar ook wij doen het niet altijd goed. Daarom wilden wij leren van de verhalen en ervaringen van de ervaringsdeskundigen. We hebben op deze dagen prima ondersteuning verkregen van de medewerkers van het team ervarings-deskundigen. Zij wisten met emotie hun persoonlijke en aangrijpende verhaal onder de aandacht te brengen van een grote groep politiemedewerkers. Doel was om te leren van de verhalen van deze vrouwen. Daar zijn we achteraf beschouwend zeker in geslaagd. Bedankt!
Politie Alkmaar
Veilig Thuis heeft enkele keren gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigen. Hun verhalen en ervaringen zijn waardevol om het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit een ander perspectief te bekijken. Bijvoorbeeld doordat zij hun ervaringen delen bij congressen of trainingen voor professionals. Of door mee te lezen met beleidsstukken en daarop te adviseren. Ook hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt aan een artikel voor de krant. Door hun persoonlijke verhaal toe te voegen aan beleid en strategie zetten we een krachtig verhaal neer, kunnen professionals beter begrijpen wat mensen nodig hebben als zij te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.
Veilig Thuis

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Als u behoefte heeft aan begeleiding, advies of een klankbord, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed getraind in het omgaan met complexe situaties en kunnen u ondersteunen bij het vergroten van uw professionele vaardigheden.