Skip to content

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Ervaringsdeskundigen houdt op professionele en maatschappelijk ondernemende wijze toezicht op de organisatie. Het bestuur fungeert naar uitvoerende management als klankbord en toetst besluiten (strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen).

Het bestuur heeft dit vastgelegd in de statuten, met daarin opgenomen de doelstelling van de stichting, missie, visie en kernactiviteiten. Daarnaast zal het bestuur bijstaan bij onderwerpen als het invoeren van ‘intrapreneurship’, oog houden voor kwaliteit van dienstverlening en juridisch kader. Maatschappelijke en financiële integriteit staat hoog in het vaandel.

De samenstelling van het bestuur per 1 juni 2023 is als volgt:

bastiaan

Mr. Bastiaan Wallage

Voorzitter en penningmeester

Bastiaan is als advocaat werkzaam te Utrecht en als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij toezichthouder bij diverse zorginstellingen, lid van de geschillencommissie en docent bij verschillende opleidingsinstituten.

roos1

Mevrouw. R de Groen

Secretaris

Roos is werkzaam als beleidsambtenaar bij de gemeente Utrecht, daar houdt ze zich bezig met onder andere geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hiervoor was ze werkzaam als regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis in Noord-Holland Noord. Roos was ook betrokken bij het opstellen van een protocol voor grens overschrijdend gedrag voor presentatie-instellingen.

marina1

Mevrouw. M. Bais

Dagelijkse uitvoering

Marina Bais is werkzaam geweest in zowel het vrijwillig als het gedwongen kader van de jeugdzorg. In 2015 is zij met de transitie jeugdzorg voor een gemeente gaan werken. Op dit moment is zij bestuurlijk adviseur op het sociaal domein en initiatiefnemer van het Scheidingsplein. Marina is naast bestuurslid van de stichting ook betrokken bij het landelijk programmateam ervaringsdeskundigen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Als u behoefte heeft aan begeleiding, advies of een klankbord, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed getraind in het omgaan met complexe situaties en kunnen u ondersteunen bij het vergroten van uw professionele vaardigheden.