Skip to content

De meerwaarde van ervaringsdeskundigen

Door de inzet van ervaringsdeskundigheid in de integrale aanpak tegen geweld krijgen professionals de juiste ondersteuning om situaties van huiselijk geweld sneller te signaleren en bespreekbaar te maken. Met betrokkenen, maar ook met elkaar. Veel professionals worstelen al dan niet bewust met handelingsverlegenheid.

Onze opgeleide ervaringsdeskundigen begrijpen de uitdagende situaties en lastige keuzes waar professionals voor komen te staan. Wij focussen ons op het vergroten van het bewustzijn en kennisoverdracht door kundige herstelverhalen, zodat professionals sneller passende hulpverlening kunnen en durven inzetten. 

De stichting zet alleen getrainde ervaringsdeskundigen in. Het zijn professionals die beschikken over relevante kennis, vaardigheden en competenties om hun ervaring op een passende manier in te zetten voor hulpverlening. De stichting biedt (nieuwe) ervaringsdeskundigen diverse opleidingen aan en hanteert werving – en selectieproducedures.

De term ‘ervaringsdeskundigheid’ wordt verschillend geïnterpreteerd. Om deskundigheid te waarborgen maken wij onderscheid in:

“De ervaringsdeskundigen richten zich op diverse thema’s zoals bewustwording, maatschappelijke urgentie of zijn inspirerend. Inspirerend voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bestuurders, beleidsmakers en professionals. Ervaringsdeskundigen kunnen antwoord geven op de vraag hoe beleid in het dagelijks leven van mensen uitpakt. Zij staan aan de wieg van werkbaar beleid dat beter aansluit bij de noden van slachtoffers en plegers. Ze helpen bij de ontwikkeling van een visie vanuit ED en bij de verbetering van de kwaliteit van hulpverlening.”

Samen tegen huiselijk geweld
en kindermishandeling

Onze meerwaarde

Het raadplegen van een ervaringsdeskundige kan u helpen om een bredere kijk te krijgen op de problematiek waarmee u te maken krijgt. Zij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in de psychologische, emotionele en sociale aspecten die een rol spelen bij slachtoffers en daders. Deze kennis kan van onschatbare waarde zijn bij het nemen van beslissingen en het aanbieden van passende hulpverlening.

Ervaringsdeskundigen zijn geen vervanging van andere hulpverleners, maar een waardevolle aanvulling die een uniek perspectief biedt op huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de diversiteit in achtergronden, ervaringen, opleidingen en werkvormen kunnen wij verschillende (hulp)vragen bedienen. Onze ervaringsdeskundigen dragen bij door:

Persoonlijk verhaal

Hun persoonlijke verhaal te delen aan professionals om hen te inspireren, te motiveren en concrete handvatten te geven.

Kennis

Hun kennis en inzichten te gebruiken om signalen van huiselijk geweld sneller te signaleren, te bespreken en door te verwijzen.

Ervaringen

Hun ervaringen en kennis te benutten om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen en de stem van de ervaringsdeskundigen te laten horen.

Leefwereld

Dichter bij de leefwereld van betrokken te staan van huiselijk geweld en kindermishandeling, waardoor er vertrouwen ontstaat en kan worden gebouwd aan een veilige omgeving.

Bespreekbaar maken

Het bespreekbaar maken van handelingsverlegenheid.

Maatschappelijke thematieken

Maatschappelijke thematieken aankaarten en zichtbaarheid geven aan thema’s zoals victimblaming.

Gesprekstechnieken

Handvatten geven voor gesprekstechnieken, zodat er meer ruimte is voor dialoog, transparantie en zichtbaarheid.

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Als u behoefte heeft aan begeleiding, advies of een klankbord, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed getraind in het omgaan met complexe situaties en kunnen u ondersteunen bij het vergroten van uw professionele vaardigheden.