Skip to content

Dit is onze missie

Samen bijdragen aan een effectieve aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling!

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog steeds veel voor en het huidige stelsel rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is complex. Kinderen en gezinnen voelen zich vaak onvoldoende gehoord en gezien.

Professionals geven aan het lastig te vinden om huiselijk geweld en kindermishandeling (vroegtijdig) te signaleren en bespreekbaar te maken.  Als professional staat u regelmatig voor uitdagende situaties waarin u moet inspelen op onveilige omstandigheden. Het is begrijpelijk dat het soms moeilijk kan zijn om op de juiste manier te reageren. Er komen talloze vragen, afwegingen en risico’s kijken bij het besluit om al dan niet in te grijpen. In dergelijke gevallen kan het  waardevol zijn om de hulp in te roepen van een ervaringsdeskundige.

Een ervaringsdeskundige kan u ondersteunen bij het vergroten van uw kennis over de gedachten en afwegingen die zowel slachtoffers als daders ervaren. Door hun persoonlijke ervaringen en inzichten kunnen zij u helpen een dieper begrip te ontwikkelen voor de complexiteit van de situaties waarmee u geconfronteerd wordt. Dit kan u in staat stellen om beter aan te sluiten bij de behoeften van de betrokkenen en om effectiever te handelen.

Samen tegen huiselijk geweld
en kindermishandeling

Om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en op te lossen, is een effectieve samenwerking tussen verschillende partijen nodig, zoals gemeenten, hulpverleners, politie, justitie en Veilig Thuis. Onze stichting bestaat uit opgeleide en professionele ervaringsdeskundigen die professionals, ketenpartners en gemeenten ondersteuning bieden bij situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onze oprichting komt voort uit een inventarisatie van het landelijke programma uit 2019 ‘Geweld hoort nergens thuis.’ Van 2020 tot eind 2022 hebben de ervaringsdeskundigen regio Noord – Holland Noord ketenpartners voorzien van diverse activiteiten. Sinds 2023 hebben de ervaringsdeskundigen zich verenigd en gaan wij door als zelfstandige stichting om ketenpartners blijvend te voorzien van onze dienstverlening.

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Als u behoefte heeft aan begeleiding, advies of een klankbord, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed getraind in het omgaan met complexe situaties en kunnen u ondersteunen bij het vergroten van uw professionele vaardigheden.