Skip to content

Ons team

Regio Noord Holland Noord

Het contact met een ervaringsdeskundige is laagdrempelig en vakkundig. Zij zijn getraind en bekend met methodieken MDA++, TOP3 en meldcodetrainingen.

Door structurele inzet van ervaringsdeskundigen door de netwerkpartners, kunnen we samen de cirkel van geweld doorbreken. Door de diversiteit van bi-culturele achtergronden en ervaringen/vormen van geweld, kunnen wij voor elke vraag maatwerk leveren.

We stellen u graag een aantal ervaringsdeskundigen voor op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De ervaringsdeskundigen wonen in Noord-Holland Noord en willen zich graag inzetten om de hulpverlening voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Ieder met haar/zijn eigen drijfveren en missie.

Dit is ons team

Maria

Kindermishandeling
Gevolgen trauma

Maria groeide op bij tienerouders. In haar jeugd heeft zij te maken gehad met emotionele- en lichamelijke mishandeling en verwaarlozing. Zij is werkzaam geweest in de jeugdzorg en bij een gemeente. Met deze ervaring kan zij adviseren op zowel beleid als casuïstiek. Naast een indrukwekkend verhaal over kindermishandeling en de gevolgen hiervan, brengt zij ook een gezonde dosis humor mee.

Fatima

Partnermishandeling
Vrouwenopvang
Culturele ervaring 

Fatima had te maken met partnergeweld en verbleef daarom enige tijd in de vrouwenopvang. Zij wil de kloof tussen slachtoffers en hulpverleners verkleinen. Uit persoonlijke ervaring weet zij hoe het is om met twee culturen te leven en kent zij de complexiteit om het patroon van geweld te doorbreken.

Fatima had te maken met partnergeweld en verbleef daarom enige tijd in de vrouwenopvang. Zij wil de kloof tussen slachtoffers en hulpverleners verkleinen. Uit persoonlijke ervaring weet zij hoe het is om met twee culturen te leven en kent zij de complexiteit om het patroon van geweld te doorbreken.

Fatima

Partnermishandeling
Vrouwenopvang
Culturele ervaring 

Lisa

Partnermishandeling
Gevolgen trauma en onveiligheid
Herstelverhaal

Lisa had als jonge vrouw in haar eerste relatie te maken met partnergeweld. Ze werd een ʻsuccesvolleʼ en hoogopgeleide vrouw die fysiek en mentaal mishandeld werd door haar vriend. Met haar verhaal vertelt ze dat het iedereen kan overkomen en zet ze zich in tegen victim blaming. Ook biedt ze handvatten betreft het kunnen herstellen en omgaan van traumatische ervaringen.

Hadjer

Kinder – en partnermishandeling
Justitie/politie
Hulpverlening en culturele ervaringen

Hadjer groeide op in een gezin waar geweld plaatsvond. Een patroon dat zich herhaalde in haar latere huwelijk. Hadjer heeft haar opleiding als ervaringsdeskundigheid afgerond op de Sociale Academie te Utrecht, onderdeel ‘Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld’.

Hadjer groeide op in een gezin waar geweld plaatsvond. Een patroon dat zich herhaalde in haar latere huwelijk. Hadjer heeft haar opleiding als ervaringsdeskundigheid afgerond op de Sociale Academie te Utrecht, onderdeel ‘Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld’.

Hadjer

Kinder – en partnermishandeling
Justitie/politie
Hulpverlening en culturele ervaringen

Marianne

Oudermishandeling
Justitie/politie
Keten van hulpverlening

Marianne werd ongeveer 30 jaar mishandeld door een van haar eigen kinderen. In de jaren van onveiligheid was de eenzaamheid groot en het was lastig om de juiste hulp te vinden. Door haar verhaal te delen hoopt Marianne meer professionals en organisaties bewust te maken van deze onderbelichte vorm van geweld en handvatten meegeven voor vroegtijdig signaleren.

Rowan

Partnermishandeling
Stalking
Justitie/politie

Rowan kreeg als jonge vrouw te maken met partnergeweld en stalking. Haar verhaal vertelt hoe complex het bieden van juiste hulpverlening is. Van politie tot nazorg: wat hebben deze ervaringen teweeg gebracht en wat juist wel werkt of niet qua inzet hulpverlening. Ze heeft als persoonlijke missie om deze negatieve ervaring om te zetten naar iets positiefs.

Rowan kreeg als jonge vrouw te maken met partnergeweld en stalking. Haar verhaal vertelt hoe complex het bieden van juiste hulpverlening is. Van politie tot nazorg: wat hebben deze ervaringen teweeg gebracht en wat juist wel werkt of niet qua inzet hulpverlening. Ze heeft als persoonlijke missie om deze negatieve ervaring om te zetten naar iets positiefs.

Rowan

Partnermishandeling
Stalking
Justitie/politie

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Als u behoefte heeft aan begeleiding, advies of een klankbord, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed getraind in het omgaan met complexe situaties en kunnen u ondersteunen bij het vergroten van uw professionele vaardigheden.