Skip to content

Onze werkwijze

We streven ernaar om een transparante en samenwerkingsgerichte benadering te hanteren, waarbij we nauw met u samenwerken om een effectieve activiteit te realiseren. Onze focus ligt op het creëren van veilige omgevingen en het bieden van de juiste handvatten.

Onze werkwijze is transparant, doelgericht en afstemmend. Het is voor ons belangrijk dat we een duidelijk doel en proces volgen om ervoor te zorgen dat we effectieve en passende voorlichtingen en trainingen kunnen zodat uw (hulp)vraag of wens wordt beantwoord.

1.

Opdrachtbespreking

We beginnen met een grondige opdrachtbespreking, waarin we samen met u de specifieke behoeften, doelstellingen en verwachtingen van de opdracht bepalen. Dit kan zowel telefonisch als op locatie. We luisteren aandachtig naar uw wensen, en stellen de juiste vragen om een goed begrip te krijgen van de situatie en de gewenste resultaten. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een op maat gemaakte activiteit.

2.

Uitvoering van de activiteit

Vervolgens gaan we over tot de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten. We geven vooraf aan wat wij nodig hebben als ervaringsdeskundigen om de activiteit goed uit te kunnen voeren. Alles mag worden gevraagd en is bespreekbaar. Wel is het aan de ervaringsdeskundige zelf, als hij/zij vragen ontvangt die om persoonlijke redenen niet worden toegelicht.

3.

Evaluatie

Naderhand nemen we telefonisch contact met u op, om te informeren wat de ervaringen zijn en of we hebben voldaan aan de verwachting.

Voor persvragen kunt u terecht bijCharlotte Broekhuizen, onze communicatie adviseur via contact@ervarings-deskundigen.nl

Contact

Vanzelfsprekend is er meer mogelijk. Voor maatwerk neem contact met ons op.